Archief

Overzicht van de voorbije rhizome_ projecten.

I'm nobody! Who are you?

DASH @ rhizome_
3.04.2022 - 26.06.2022

rhizome_ DASH

Foto's © Monia Warnez

Na een pauze van meer dan twee jaar opent DASH een nieuw project op locatie in samenwerking met rhizome_

Met werk van Marijke De Roover, Gvantsa Jishkariani, Özgur Kar, Pennie Key, Ryo Kinoshita, Nokukhanya Langa, Leigh Ledare, Bunny Rogers, Tobias Spichtig, Tenant of Culture.

Curator Joachim Coucke

De tentoonstelling ontstaat uit een zekere urgentie om in te spelen op de huidige tijdsgeest. In deze turbulente periode waar globale problemen zich in een snel tempo aan ons opdringen is het aangewezen om regelmatig terug te plooien op zichzelf. Introspectie in het informatie tijdperk is geen evidente oefening maar misschien wel een must.

I'm Nobody! Who are you?
Are you - Nobody - too?
Then there's a pair of us!
Don't tell! they'd advertise - you know!

How dreary - to be - Somebody!
How public - like a Frog -
To tell one's name - the livelong June -
To an admiring Bog!

De titel voor de tentoonstelling is ontleend aan het bovenstaande gedicht van de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson. De figuur van Dickinson (1830-1886) is fascinerend en leert ons een sterke vrouw kennen in de zoektocht naar haar identiteit. Wie we zijn wordt bepaald door de context waarin we leven. Maatschappelijke veranderingen en de maakbare samenleving bepalen de context van vandaag: succes hebben om gelukkig zijn. De dwang tot succes en geluk blijkt echter een keerzijde te hebben. Het leidt tot verlies aan zelfbesef en een nood om op zoek te gaan naar wie we zijn in relatie tot de ander. De geselecteerde kunstenaars benaderen het thema identiteit vanuit verschillende invalshoeken in de breedst mogelijke interpretaties.

rhizome_ DASH view

Foto's © Monia Warnez

Kelly Schacht

The Inner Ear Chambers (Heartbeat)
15.12.2021 - 20.03.2022

rhizome_ Kelly Schacht

Foto's © Monia Warnez

Kelly Schacht maakt een werk voor de vitrine van rhizome_. De ruimte oogt leeg, klinisch bijna, met die koele tl-verlichting aan het plafond. De isolatiematten op de vloer en de muren zetten de ruimte in een groene schijn die doet denken aan de kleur van een chirurgenschort. Het heeft iets van een operatiekamer. En misschien is het dat ook.

De titel van het werk is The Inner Ear Chambers (Heartbeat). Kelly Schacht toont er verschillende elementen van het binnenoor. Ze haalt het oor uit elkaar, zoals een chirurg. Ze brengt de verschillende elementen weer samen als modellen in een puzzel. Een modelchirurg in een modeloperatiekamer.
Aan de achterste muur hangen aambeeld en hamer. Aan de zijmuur hangt de stijgbeugel. Samen vormen ze de drie gehoorbeentjes. De neon en de sterk uitvergrote schaal waarin ze die beentjes in mijn en uw oor uitvoert draagt bij tot de zichtbaarheid van het werk. Daar kijk je niet over. De werken hangen laag bij de grond. Alsof ze daar steun zoeken. Alsof ze niet willen vallen in al hun breekbaarheid.

Op de grond, helemaal vooraan deze kamer, vlakbij het glas van de vitrine, staat een kleine sculptuur. Dat is het eigenlijke binnenoor, bestaande uit het slakkenhuis en het labyrint. Het is met dat labyrint dat mensen en andere zoogdieren met oren hun evenwicht bewaren en niet voortdurend vallen. De sculptuur is uitgevoerd in een kleinere schaal dan de gehoorbeentjes en in een ander materiaal: geen neon hier, maar wel brons. Dit beeldje is solieder, steviger en discreter. Het rust op een blok van rode was. Het zou oorsmeer kunnen zijn, maar het is het materiaal waarin de eerste vorm van de sculptuur is gemaakt, die vervolgens dient om de mal te maken waarin uiteindelijk het brons wordt gegoten. Dat zijn de elementen van deze kunstenares als modelchirurg.

Zo een modelchirurg als kunstenares voert natuurlijk geen echte operaties uit. Haar modeloperaties bestaan dikwijls uit vragen, zoals die op de etalage: Do you hear the words that speak you? De vraag is gericht aan de passanten aan de buitenkant van deze binnenkant. Als het binnenoor het werk is aan de binnenkant, dan is het werk aan de buitenkant het buitenoor. Als het werk aan de binnenkant van de kunstenares is, dan is dat aan de buitenkant van de voorbijgangers. Aan u om te antwoorden op de vraag van de kunstenares. Spreek. Want deze muren hebben oren. Laat uw stem weerklinken in deze klankkasten.

Tekst Pieter Van Bogaert

Kelly Schacht (°Roeselare 1983) behandelt de tentoonstellingsruimte als een dynamische omgeving waar ze de relatie tussen het object en de bezoeker onderzoekt. Ze creëert theatrale ensceneringen en minimale interventies, of presenteert objecten met een verhalend potentieel. De kunstenaar fungeert als regisseur, geeft instructies en onthult of verbergt bepaalde elementen, waardoor een visueel ruimtelijk scenario ontstaat waarin bezoekers vrij zijn om hun eigen verhalen te ontwikkelen.